การกีฬาแห่งประเทศไทย
Sports Authrority of Thailand
ไทย |


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เลือกหมวดหมู่
ค้นหาหน่วยงาน
หน่วยงานในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
องค์กรด้านกีฬา
สมาคมกีฬา

ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ร.ย.ส.ท)
ติดต่อ:150 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2939 5770 - 3
โทรสาร. 0 2511 2230
ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลท)
ติดต่อ:100 หมู่ที่ 9 เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0 2503 4080-3 โทรสาร 0 2503 4084
e-mail : ltat@ksc.th.com
คุณไทยทนุ วรรณสุข (หัวหน้า สนง.สมาคมฯ) โทร. 083 911 0405
สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย
ห้อง 207-208 ราชมังคลากีฬาสถาน
เลขที่ 286การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240
โทร /โทรสาร 02 369 2565 / 0911019328
สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ติดต่อ:
เลขที่ A05-06 ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต
ถนนเชียงราก อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 0 2564 3322 - 5 โทรสาร 0 2564 3344 , 0 2564 3355
e-mail : aaat1948@hotmail.com
สมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย (สกอท.)
ติดต่อ:ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (สนามกอล์ฟ ทบ.)
เลขที่ 4 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0 2521 7891 - 3 โทรสาร 0 2521 7895
คุณนุ้ย โทร. 089 768 3667
สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สกท.)
ติดต่อ:ห้อง 212 - 213 ราชมังคลากีฬาสถาน โซน E
การกีฬาแห่งประเทศไทย 286 ถนนรามคำแหง หัวหมาก
บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2369 3777 - 9 , 0 2369 1505
โทร. 0 2369 0999 ต่อ 1454 โทรสาร 0 2369 3776
สมาคมกาบัดดี้แห่งประเทศไทย (สกบ.)
ติดต่อ:ห้อง 218 ราชมังคลากีฬาสถาน โซน E การกีฬาแห่งประเทศไทย
286 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2369 1508 , 0 2369 0999 ต่อ 1456
โทรสาร 0 2319 6508
สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ก.พ.ท.)
ติดต่อ:154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2216 7728
โทรสาร 0 221 67972
อ.ประยูร โทร. 081 452 2858
สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สกอท.)
ติดต่อ:171 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์การบินและอวกาศ
ถนนพหลโยธิน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0 2523 9448 , 0 2531 8987 โทรสาร. 0 2531 3767
คุณแอม (เจ้าหน้าที่สมาคมฯ) โทร. 083 199 4399
สมาคมกีฬาบาสเกตบอล
ติดต่อ:ห้อง 258 ราชมังคลากีฬาสถาน โซน W การกีฬาแห่งประเทศไทย
286 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2369 1523 , 0 2369 0999 ต่อ 1473
โทรสาร 0 2318 3126
สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย (ส.ก.บ.ท.)
ติดต่อ:อาคารเอส พี ซี เลขที่ 1 ซ.แจ่มจันทร์ สุขุมวิท 55
แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0 2381 3344 , 0 2381 7223 โทรสาร 0 238 10857
สมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย
ติดต่อ:ห้อง 260 ราชมังคลากีฬาสถาน โซน W6 การกีฬาแห่งประเทศไทย
286 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2300 6058 , 0 2319 9650
โทรสาร 0 2319 9650
e-mail:duangdee69@yahoo.com
สมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย (สกปวท)
ติดต่อ:
งานเปลี่ยนอวัยวะศิริราช ตึก 84 ปี โรงพยาบาลศิริราช
แขวงพรานนก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0 2419 4194 โทรสาร 0 2411 3776
e-mail : tst_bangkok@yahoo.com
สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้ง แห่งประเทศไทย
ติดต่อ:2539 ชั้น 4B อาคารอิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว
ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0 2934 9039
โทรสาร 0 2934 9039
สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย (สมท.)
ติดต่อ:ห้อง 255 โซน W 6 ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย
286 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร./โทรสาร 0 2300 4297
คุณสุดาทิพย์ (กุ้ง) โทร. 084 325 8064
สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย (ส.ธ.ท.)
ติดต่อ:การกีฬาแห่งประเทศไทย 286 ถนนรามคำแหง หัวหมาก
บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 27192 777 , 0 2369 0999 ต่อ 1143
โทรสาร 0 2719 2777
สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย
ติดต่อ:เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2934 3046 โทรสาร 0 2806 2474
คุณเจษฎา แผ่อารยะ (นายทะเบียน) โทร. 089 771 5365
โทร. /โทรสาร 0 2437 0052-5
สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สยท.)
ติดต่อ:สนามกีฬายิงปืนหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
286 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2369 3661 - 5 โทรสาร 0 2369 3667
e-mail : nssat@yahoo.com
สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย (สลท.)
ติดต่อ:95 ถนนจันทน์ ซอย 24 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120
โทร.02-6759776-8 โทรสาร 02-6759779
หรือ ห้อง 241 ราชมังคลากีฬาสถาน โซน W การกีฬาแหงประเทศไทย
286 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2369 0999 ต่อ 1470 0 2314 6786
สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย (สมล.)
ติดต่อ:อาคารธาราสาทร (ชั้น 17) เลขที่ 119 ซอย 5 ถนนสาทรใต้
เขตสาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0 2648 2047-8
โทรสาร 0 2679 0190
สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย (สฮนท.)
ติดต่อ:ห้อง 238 ราชมังคลากีฬาสถาน โซน W การกีฬาแห่งประเทศไทย
286 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2369 1517 , 0 2369 0999 ต่อ 1468
โทรสาร 0 2369 1517
e-mail : ihatthailand@hotmail .com
สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ

สมาคมกีฬาเนตบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย (ส.น.ท.)
ติดต่อ:ห้อง 220 ราชมังคลากีฬาสถาน โซน E การกีฬาแห่งประเทศไทย
286 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2369 3395 , 0 2369 0999 ต่อ 1486
โทรสาร 0 2369 3396
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
ติดต่อ:ห้อง 244 ราชมังคลากีฬาสถาน โซน W การกีฬาแห่งประเทศไทย
286 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2369 2282 , 0 2369 0999 ต่อ 1444
E- MAIL BBAT@ANET.NET.TH
สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย
ติดต่อ:เลขที่ 968 อาคารอื้อจือเหลียง ชั้น 13 ถนนพระรามที่ 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0 2637 5474-5 โทรสาร 0 2637 5474
คุณพิชาญ ประยูรรัตน์ (อุปนายก) โทร. 081 835 1305
สมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ แห่งประเทศไทย (สกจท)
ติดต่อ:199 ซอยประชาชื่น 11 ถนนประชาชื่น บางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800
โทร. 0 2911 5051
โทรสาร. 0 2911 5052
สมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ก.ท.)
ติดต่อ:ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง
เลขที่ 2 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2245 4743 - 7
คุณพิษณุ มะลิทอง (กรรมการ) โทร. 089 204 3459
สมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทย (สมท.)
ติดต่อ:
อาคาร Dr.Gerhard Link (กลุ่มบริษัท บี.กริม)
ชั้น 8 เลขที่ 88 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2710 3165 - 66 โทรสาร 0 2730 8160

สมาคมขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย (ส.ม.ป.)
ติดต่อ:เลขที่ 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2677 8651 - 2
โทรสาร 0 2245 8007
e-mail : tpa@kingpower.com
สมาคมคริกเก็ตแห่งประเทศไทย (สคท.)
ติดต่อ:ห้อง 237 ราชมังคลาสถาน โซน W การกีฬาแห่งประเทศไทย
286 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2369 1516 , 0 2314 5716 , 0 2369 0999 ต่อ 1467
e-mail : karatedo@thailand.com
สมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย (สคท.)
ติดต่อ:ห้อง 237 ราชมังคลาสถาน โซน W การกีฬาแห่งประเทศไทย
286 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2369 1516 , 0 2314 5716 , 0 2369 0999 ต่อ 1467
โทรสาร 0 2314 5716
e-mail : karatedo@thailand.com
สมาคมคูราชแห่งประเทศไทย
ติดต่อ:148 ซอยพหลโยธิน 59 ถนนพหลโยธิน (บ้านเลขที่เดิม 84/96)
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร. / โทรสาร 0 2521 6337
สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สจท.)
ติดต่อ:
เวลโลโดรม การกีฬาแห่งประเทศไทย
286 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2718 4580 - 2 โทรสาร 0 2718 4583
e-mail : taca1959@yahoo.com
สมาคมซอฟท์บอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย (สซ.สท.)
ติดต่อ:ห้อง 219 ราชมังคลากีฬาสถาน โซน E การกีฬาแห่งประเทศไทย
286 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2369 1507 , 0 2369 0999 ต่อ 1457
โทรสาร 0 2369 1507
นายธีรพล โชควัฒนสกุล (รองเลขาธิการฯ) โทร. 089 630 3031
สมาคมซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทย (สซทท.)
ติดต่อ:ห้อง 229 ราชมังคลากีฬาสถาน โซน E การกีฬาแห่งประเทศไทย
286 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2369 1513 , 0 2369 0999 ต่อ 1464 โทรสาร 0 2369 1514
คุณชานนท์ (เจ้าหน้าที่สมาคมฯ) โทร. 084 015 5339
คุณหนุ่ย (เหรัญญิก) โทร 086 760 1339
สมาคมดำน้ำ ทีดีเอ แห่งประเทศไทย
ติดต่อ:เลขที่ 2/3 หมู่ 5 ตำบลคลองตะเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง
จังหวัดพังงา 82130 โทร. 080 529 8387 , 076 417063
คุณสองฤดี โทร. 084 441 3446
สมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย (สตท.)
ติดต่อ:226 บ้านอัมพวัน ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2282 6771 โทรสาร 0 2282 6772
หรือ ห้อง 235 ราชมังคลากีฬาสถาน โซน W การกีฬาแห่งประเทศไทย286 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2369 1515 , 0 2369 0999 ต่อ 1466
สมาคมนักฟุตบอลอาวุโสประเทศไทย

สมาคมบริดจ์แห่งประเทศไทย (สบท.)
ติดต่อ:ห้อง 265 ราชมังคลากีฬาสถาน โซน W การกีฬาแห่งประเทศไทย
286 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2369 3434 , 0 2369 0999 ต่อ 1478 โทรสาร 0 2369 1528
e-mail : thailand_cblt@hotmail.com
www.cbltthailandbridge.com
สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย (สปสท.)
ติดต่อ:ห้อง 254 สนามราชมังคลากีฬาสถาน โซน W
การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0 2369 2357 , 0 2369 0999 ต่อ 1472
โทรสาร 0 2369 2357
สมาคมผู้ฝึกสอนว่ายน้ำ

สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ส.ฟ.ท.)
ติดต่อ:ห้อง 205 โซน E ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย
286 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ 10240
โทร. 0 2369 2489 - 90
โทรสาร 0 2369 2490
สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ฟ.ท.)
ติดต่อ:154 สนามศุภชลาศัย ประตู 3 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2216 4690 - 2, 0 2216 2954 - 5 , 0 2214 1058 - 9
โทรสาร. 0 2215 4494
สมาคมฟุตวอลเลย์แห่งประเทศไทย
ติดต่อ:อาคารสยามอินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 3
5/15 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2640 4242 ต่อ 115, 116 โทรสาร 0 2644 5300
คุณหนึ่ง (เจ้าหน้าที่สมาคมฯ) โทร. 08 1889 1744
สมาคมมวยปล้ำสมัครเล่นแห่งประเทศไทย (สปสท.)
ติดต่อ:ห้อง 264 ราชมังคลากีฬาสถาน โซน W การกีฬาแห่งประเทศไทย
286 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240โทร. 0 2369 0999 ต่อ 1477 โทร./โทรสาร 0 2369 1527
e-mail: THA@fila-wrestling.com
สมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (สมทท.)
ติดต่อ:ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย
286 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2369 2213 - 5
โทรสาร 0 2369 2212
คุณขจร พราวศรี โทร. 08 1455 6459
สมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย (สนท.)
ติดต่อ:ห้อง 225-226 ราชมังคลากีฬาสถาน โซน E การกีฬาแห่งประเทศไทย
286 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2369 0999 ต่อ 1461, 0 2369 1510 , 0 2314 6015
0 2314 6274, 0 2314 6280 , 0 2369 1659
โทรสาร 0 2314 6005
สมาคมยิงเป้าบินแห่งประเทศไทย (ปบ.)
ติดต่อ:อาคารสมาคมยิงเป้าบินแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย
286 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2369 1935 , 0 2319 0313 , 0 2235 1870 - 2
สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย (ส.ย.ท.)
ติดต่อ:ห้อง 203-204 ราชมังคลากีฬาสถาน โซน E การกีฬาแห่งประเทศไทย
286 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2369 1529 , 0 2369 1501 , 0 2369 0999 ต่อ 1450
โทรสาร 02-3691530 e-mail : the_gat@email.com
สมาคมยูยิตสูแห่งประเทศไทย
ติดต่อ:เลขที่ 40 หมู่ 1 ซอยอำนวยโชค ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0 2934 3046
โทรสาร 0 2806 2474
สมาคมยูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สยท.)
ติดต่อ:ห้อง 230 ราชมังคลากีฬาสถาน โซน E การกีฬาแห่งประเทศไทย
ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2369 2187 , 0 2369 0999 ต่อ 1465
โทรสาร 0 2369 1514
สมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ (สรท.)
ติดต่อ:154 สนามเทพหัสดิน กรีฑาสถานแห่งชาติ ถนนพระราม 1
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2215 3839 , 0 2612 4674 โทรสาร 0 2214 1712
e-mail : info@thairugby-com
สมาคมลอนโบวล์สแห่งประเทศไทย (ส.ล.บ.)
ติดต่อ:ห้อง 236 โซน W ราชมังคลากีฬาสถาน
การกีฬาแห่งประเทศไทย 286 ถนนรามคำแหง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0 2369 0999 ต่อ 1479 โทร. /โทรสาร 0 2369 3885
สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย (ส.ว.ท.)
ติดต่อ:2351/18 -19 ซ.รามคำแหง 65 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ
10240 โทร. 0 2318 9868 , 0 2314 6363 โทรสาร 0 2318 9690
หรือ ห้อง 206 ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย
286 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2369 0999 ต่อ 1451 e-mail : avat@ksc.th.com
สมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย (ส.ว.ท.)
ติดต่อ:ห้อง 262 ราชมังคลากีฬาสถาน โซน W
การกีฬาแห่งประเทศไทย 286 ถนนรามคำแหง หัวหมาก
บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2369 2520 , 0 2369 0999 ต่อ 1475
โทรสาร 0 2369 2521
สมาคมวูซูแห่งประเทศไทย (ส.พ.ว.)
ติดต่อ:622/153 ถนนแก้วเงินทอง ซอย 45 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0 2865 5587
โทรสาร 0 2418 1732
e-mail : wushublue@hotmail.com
สมาคมวู้ดบอลแห่งประเทศไทย (สวท.)
ติดต่อ:สมาคมศิษย์เก่าพลศึกษา อาคารนิมิตรบุตร
154 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
คุณปภาวิน อัตถศิลปกิจ (อิง) โทร. 080 611 8666
คุณปัทมา หญีตน้อย (อี๊ด) โทร. 089 156 4177
โทร. 0 2215 0618 หรือ โทร. 0 2215 5773
โทรสาร 0 2215 0618 e-mail : drpatsss@hotmail.com
สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย (ส.ว.ท.)
ติดต่อ:ห้อง 223 ราชมังคลากีฬาสถาน โซน E การกีฬาแห่งประเทศไทย
286 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2369 3680 , 0 2369 0999 ต่อ 1460
โทรสาร 0 2369 3681
สมาคมสควอชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สคส.)
ติดต่อ:4 ซอยรังสิต - ปทุมธานี 14 ซอย 7
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทร. 08 4033 2888 , 0 2567 4874 โทรสาร 0 2567 4874
e-mail : akarinov68@gmail.com
สมาคมหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย
ติดต่อ:เลขที่ 90 หมู่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 12 แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0 2982 6556 โทรสาร 0 2984 3141
คุณสันต์ พงษ์เกียรติศักดิ์ (นายทะเบียน) โทร. 081 258 3023
คุณโอภาส (ประชาสัมพันธ์) โทร. 087 694 7658
โทร. 0 2876 1113 e-mail: opas@thaibg.com
สมาคมฮอกกี้แห่งประเทศไทย (ส.ฮ.ท.)
ติดต่อ:ห้อง 228 ราชมังคลากีฬาสถาน โซน E
การกีฬาแห่งประเทศไทย 286 ถนนรามคำแหง หัวหมาก
บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2369 1512 , 0 2369 2989 , 0 2369 0999 ต่อ 1463
โทรสาร 0 2369 1512
สมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์-ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา- สิริวัฒนาพรรณวดี (ส จ ก ท)
ติดต่อ:1099 ซอยประชาชื่น 35 ถนนประชาชื่น
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 0 2910 0258 - 9
โทรสาร 0 2587 9909
สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)
ติดต่อ:ห้อง 239 ราชมังคลากีฬาสถาน โซน W 3 การกีฬาแห่งประเทศไทย
286 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2369 1518 , 0 2369 0999 ต่อ 1469
โทรสาร 0 2319 3869
สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย (สททท.)
ติดต่อ:154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2215 6884 โทรสาร 0 2216 2774
หรือ ห้อง 261 ราชมังคลากีฬาสถาน โซน W การกีฬาแห่งประเทศไทย
286 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2369 3588 โทรสาร 0 2369 3588
สมาคมเบสบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย (สบท.)
ติดต่อ:เลขที่ 1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน กม.51 ต.เชียงรากน้อย
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
โทร. 0 3536 1439 , 0 3536 1429 , 0 3536 1503
โทรสาร. 0 3536 1477 , 0 3536 1753 , 0 3536 2148
สมาคมเปตองแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (สปท.)
ติดต่อ:ห้อง 246-247 ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย
286 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 23197 622 , 0 2974 9981 , 0 2369 0999 ต่อ 1144
โทรสาร 0 2319 7622 , 0 2369 1519
สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย (ส.ร.พ.ท.)
ติดต่อ:ห้อง 227 ราชมังคลากีฬาสถาน โซน E การกีฬาแห่งประเทศไทย
ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2369 1511 , 0 2369 0999 ต่อ 1462
โทรสาร 0 2369 1511 e-mail : rcat11@hotmail.com
สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ข.ร.ท.)
ติดต่อ:อาคาร 5 กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม
ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0 2472 0852 , 0 2475 5455 โทรสาร 0 2475 5455 , 0 2472 0852
e-mail : yrat@box1.a_net.net.th
e-mail : sail@yrat.or.th
สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ติดต่อ:สนามกีฬาแบดมินตันสวนลุมพินี อาคารสนามแบดมินตัน
ถนนวิทยุ - สารสิน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.0 2255 3391 - 3 , 0 2251 0712 โทรสาร 0 2255 3392
สมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย (สฮท.)
ติดต่อ:ตรงข้ามสนามเทนนิส ประตูที่ 19 สนามกีฬาแห่งชาติ
ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อ คุณอภินันทน์ มกรเสน โทร. 089 776 2567 , 0 2216 4571
โทร. 0 2612 4619 กด 3 , 0 2214 0120 กด 1477
โทรสาร. 0 2612 4748

สมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย (บลท.)
ติดต่อ:210/95 หมู่บ้านเมืองทอง 2/2 ถนนพัฒนาการ
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0 2321 2310 , 0 2321 4591 โทรสาร 0 2321 9624
หรือ ห้อง 209 - 210 ราชมังคลากีฬาสถาน โซน E
การกีฬาแห่งประเทศไทย 286 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
โทร. / โทรสาร 0 2369 1504
สมาคมไตรกีฬาแห่งประเทศไทย (สตท.)
ติดต่อ:76/8 ม.4 เสนานิเวศน์ ซ.เสนานิคม 1 พหลโยธิน จระเข้บัว
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0 2578 4515 โทรสาร 0 2578 0863
e-mail : trithai@asianet.co.th , tri979@hotmail.com
กลุ่มนักเรียน นักศึกษา